Udruženje poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije RS

D.-Skrebic-tekstil

Udruženje poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Republike Srpske osnovano je u Banjoj Luci, u oktobru 2003. godine. Predsjednik Udruženja je Dragutin Škrebić, vlasnik i direktor “Škrebić Company” d.o.o. Teslić, kompanije za proizvodnju gornjih dijelova obuće. Gospodin Škrebić ujedno je i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske od 30. januara 2015. godine.

Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Granski kolektivni ugovor nije na snazi.

Comments are closed