Udruženje poslodavaca prerade drveta Republike Srpske

Udruženje poslodavaca prerade drveta Republike Srpske osnovano je u Banjoj Luci, krajem oktobra 2003. godine. Predsjednik Udruženja je Janko Petrović, direktor i vlasnik  “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac, preduzeća koje se bavi preradom drveta.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS*

*Odluku Ustavnog suda Republike Srpske U-13/14 o nezakonitosti odredbe granskog kolektivnog ugovora koja predviđa naknadu plate predsjedniku ili povjereniku sindikata kod poslodavca možete pročitati na ovom linku.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS više nije na snazi.

Comments are closed