Udruženje poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske

Udruženje poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske osnovano je u martu 2004. godine u Banjoj Luci. Predsjednik Udruženja je Milorad Zekić, izvršni direktor za proizvodno-tehnološke poslove “Komunalac” a.d. Bijeljina, doktor ekonomskih nauka.

Statut Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti RS

Poseban kolektivni ugovor za stambeno-komunalne i uslužne djelatnosti RS*

Cijena rada

* Napomena: Posebni kolektivni ugovor za stambeno-komunalne i uslužne djelatnosti RS nije više na snazi.

Comments are closed