Udruženje poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija RS

Srdjan_Suput

Srđan Šuput

Udruženje je osnovano u Banjoj Luci, krajem 2003. godine. Predsjednik Udruženja bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija Republike Srpske od aprila 2014. godine je Srđan Šuput, generalni direktor “Wiener osiguranja” a.d. Banja Luka, a potpredsjednik je Dragana Garača, direktor DUIF “BLB Menadžment invest” a.d. Banja Luka.

Ovdje možete pronaći Statut Udruženja.

Granski kolektivni ugovor finansijskih organizacija Republike Srpske*

Cijena rada

*Granski kolektivni ugovor finansijskih organizacija RS nije više na snazi.

Comments are closed