Ekonomsko-socijalni savjet RS

Ekonomsko – socijalni savjet Republike Srpske osnovan je 1997. godine posebnim Sporazumom socijalnih partnera. Postojanje Savjeta regulisano je Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16), a donesen je i poseban Zakon o Ekonomsko – socijalnom savjetu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 110/08) kojim su uređena pitanja od značaja za rad Savjeta. ESS RS ima 9 članova, od kojih 3 imenuje Vlada RS, i po 3 člana imenuju reprezentativno udruženje poslodavaca i sindikat.

Članovi Ekonomsko – socijalnog savjeta Republike Srpske ispred Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske su:

  1. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske (zamjenik u ESS RS Branko Baroš),
  2. Saša Trivić, predsjednik Udruženja poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske (zamjenik u ESS RS Dragan Bogdanić), i
  3. Janko Petrović, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske (zamjenik u ESS RS Srđan Šuput).

 

Comments are closed